استودیو ضبط صوت دیجیتال دارالقرآن حرم مطهر اباعبدالله الحسین (ع)

/استودیو ضبط صوت دیجیتال دارالقرآن حرم مطهر اباعبدالله الحسین (ع)
استودیو ضبط صوت دیجیتال دارالقرآن حرم مطهر اباعبدالله الحسین (ع) ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۱:۳۴:۳۸

Project Description

استودیو ضبط صوت دیجیتال دارالقرآن حرم مطهر ابا عبدالله الحسین (ع) توسط شرکت فوژان طراحی، نصب و به بهره برداری رسید. در طراحی و اجرای این سیستم ترکیبی از بهترین تجهیزات صوتی ساخت کارخانجات Allen & Heathانگلستان، Denon ژاپن، RCFایتالیا ، Primeacousticانگلیس و Shure آمریکا بهره گرفته شده است . این استودیو  با حضور مسئولین حرم مطهر و رسانه های محلی افتتاح گردید.