استودیو ضبط صوت دیجیتال دارالقرآن حرم مطهر اباعبدالله الحسین (ع) ۱۳۹۷/۷/۵ ۱۱:۰۴:۱۶

Project Description

استدیو ضبط صوت دیجیتال دارالقرآن حرم مطهر اباعبدالله الحسین (ع) نصب و راه اندازی تجهیزات ضبط صوت دیجیتال دارالقرآن حرم مطهر اباعبدالله الحسین (ع) با استفاده از

استودیو ضبط صوت دیجیتال دارالقرآن حرم مطهر ابا عبدالله الحسین (ع) توسط شرکت فوژان طراحی، نصب و به بهره برداری رسید. در طراحی و اجرای این سیستم ترکیبی از بهترین تجهیزات صوتی ساخت کارخانجات Allen & Heathانگلستان، Denon ژاپن، RCFایتالیا ، Primeacousticانگلیس و Shure آمریکا بهره گرفته شده است . این استودیو  با حضور مسئولین حرم مطهر و رسانه های محلی افتتاح گردید.