بیمارستان امیرالمؤمنین علی (ع) گراش ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۳:۱۲:۵۶

Project Description

بیمارستان امیرالمؤمنین علی (ع) گراش در شهرستان گراش، استان فارس واقع شده است. این بیمارستان در سال ۱۳۶۸ با حضور وزیر بهداشت و درمان وقت افتتاح شد و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اداره می‌شود. سیستم صوتی این مجموعه در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۸۶ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما این امر را با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی و با هدف ایجاد فضایی آرام و دلپذیر انجام دادیم. نصب سیستم مذکور بر اساس منطقه بندی تمام بیمارستان انجام شده، به گونه ای که دستگاه مرکزی سیستم پخش صدا در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز به طور مداوم قابل استفاده بوده و پیام صوتی پخش شده به راحتی برای بیماران و پرسنل بیمارستان قابل شنیدن است.