بیمارستان نمازی ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۵:۴۴:۱۸

Project Description

بیمارستان نمازی، بیمارستانی عمومی، آموزشی، تخصصی و فوق تخصصی واقع در شهر شیراز استان فارس است که با دارا بودن اساتید مطرح در سطح کشور و بین الملل ، علاوه بر استان فارس به بیماران استان های مجاور نیز خدمات درمانی ارائه می دهد. محمد نمازی، در سال ۱۳۲۹ آن را بنیان گذاشت و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز اداره می‌شود. نصب سیستم پیجینگ این مجموعه در سال ۱۳۸۵ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر انجام شد. ما این امر را با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی و با هدف ایجاد فضایی آرام و دلپذیر انجام دادیم. نصب سیستم مذکور بر اساس منطقه بندی تمام بیمارستان انجام شده، به گونه ای که دستگاه مرکزی سیستم پخش صدا در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز به طور مداوم قابل استفاده بوده و پیام صوتی پخش شده به راحتی برای بیماران و پرسنل بیمارستان قابل شنیدن است.