سیستم صوتی تلفیقی حسینیه جهانشاه ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۵:۵۰:۱۸

Project Description

حسینیه جهانشاه واقع در شهرستان لارستان، استان فارس است که سیستم صوتی تلفیقی آن در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۸۹ توسط تیم مهندسی فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. این طراحی به گونه ای انجام گرفته که در صورت اجرای چند برنامه در زمان واحد، میان آنها تداخل اصوات وجود نداشته باشد. همچنین با توجه به سبک معماری حسینیه از تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته صدارسانی به نحوی بهره گرفتیم که درعین پوشش مناسب صدا، به ساختمان آسیبی وارد نگردد.