سیستم ترجمه ی هم زمان و سیستم صوتی سالن همایش خاتم الأنبیا (ص) در حرم امام حسین (ع) ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۱:۴۹:۴۲

Project Description

در سیستم مذکور در سالن همایش خاتم الانبیاء از تجهیزات برند های Speakercraft ، RCF ، و KRK استفاده شده است، در این سیستم قابلیت انتقال اصوات بصورت یکدست در کلیه سالن ، مانیتورینگ جهت استماع مجری و سیستم ترجمه همزمان به پنج زبان مختلف طراحی و نصب گردید.