سیستم صوتی تلفیقی حسینیه آقا سید جعفر (ع) ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۱۸:۰۹

Project Description

حسینیه آقا سید جعفر (ع) در شهرستان بندرلنگه، استان هرمزگان قرار دارد. سیستم صوتی تلفیقی این مکان در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۸۲ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با توجه به اینکه در سالن حسینیه امکان اجرای چند برنامه به صورت همزمان وجود دارد، با بهره گیری از تجهیزات و تکنولوژی روز، نصب سیستم را به نحوی انجام دادیم که در چنین برنامه هایی تداخل اصوات وجود نداشته باشد.