سیستم صوتی تلفیقی حسینیه اعظم لارستان ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۲:۳۷:۱۲

Project Description

حسینیه اعظم واقع در شهرستان لارستان، استان فارس است که سیستم صوتی تلفیقی آن در تاریخ ۱ آذرماه ۱۳۷۴ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با توجه به استفاده های متعدد و هم زمان از سیستم صوتی در سالن حسینیه، این طراحی را به نحوی انجام داده ایم که در زمان واحد، دو یا چند برنامه بدون تداخل اصوات قابلیت اجرایی داشته باشند. این تجهیزات در سال بعد توسط تیم ما به روز رسانی شدند. همچنین در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۷۶ سالن جدید شماره ۲ این حسینیه را نیز به این تکنولوژی مجهز نمودیم.