سیستم صوتی تلفیقی حسینیه اعظم گراش ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۳:۱۱:۴۹

Project Description

حسینیه اعظم شهرستان گراش واقع در استان فارس در سالهای اخیر ساخته شده ‌است و عظمت و شکوه خاصی از لحاظ معماری اسلامی در آن به چشم می‌خورد. این بنا از آغاز ساخت آن تا کنون دوبار بازسازی و گسترش یافته است و سیستم صوتی تلفیقی آن در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما جهت حفظ سبک معماری ساختمان و نیز برای پوشش مناسب صدا در حسینیه از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی بهره گرفتیم. همچنین با توجه به امکان اجرای چند برنامه همزمان در سالن حسینیه، طراحی را به نحوی انجام دادیم که تداخل اصوات میان برنامه های همزمان وجود نداشته باشد.