سیستم صوتی تلفیقی حسینیه حضرت ابوالفضل العباس (ع) ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۶:۴۲:۳۵

Project Description

حسینیه حضرت ابوالفضل العباس (ع) در شهرستان گراش، استان فارس قرار دارد. سیستم صوتی تلفیقی این حسینیه در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۳ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با توجه به استفاده های متعدد و برگزاری مراسم های مختلف در سالن حسینیه، ما این طراحی را به نحوی انجام داده ایم که  تداخلی میان اصوات درزمان اجرای برنامه های همزمان وجود نداشته باشد و پخش صدا در نزدیک و فاصله دوراز منبع صوت بطور یکسان انجام میگیرد.