سیستم صوتی تلفیقی حسینیه حضرت زینب (س) ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۶:۴۰:۳۷

Project Description

حسینیه حضرت زینب (س) واقع در شهرستان گراش، استان فارس می باشد که سیستم صوتی  آن در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۴ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر  به نحوی طراحی و نصب شده است که  پخش اصوات  در تمام نقاط  مسجد  بطور یکنواخت و تشخیص تلفظ کلمات برای مستمع آسان باشد.. ما با بهره گیری از تجهیزات و روش های خاص نصب و با توجه به   برگزاری مراسمای گوناگون، سیستم  تلقیقی را با در نظر گرفتن امکان اجرای چند برنامه در زمان واحد و  بدون دخالت اپراطور  طوری طراحی کردیم که هیچ گونه تداخلی میان اصوات بوجود نیاید.