سیستم صوتی تلفیقی حسینیه سیدالشهدا (ع) کورده ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۱۸:۱۷

Project Description

حسینیه سیدالشهدا (ع) واقع در شهر کورده، شهرستان لارستان، استان فارس میباشد. سیستم صوتی تلفیقی آن توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۱ طراحی و نصب شد. با توجه به امکان برگزاری همزمان چند برنامه در سالن حسینیه، طراحی و نصب را به شکلی انجام داده ایم  که تداخل اصوات میان برنامه های همزمان وجود نداشته باشد.