سیستم صوتی تلّ زینبیه در کربلا ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۰:۵۴:۵۶

Project Description

در سیستم مذکور از تجهیزات برند Speakercraft استفاده شده است، این سیستم قابلیت انتقال اصوات بصورت یکدست را دارد.