سیستم صوتی سالن ورزشی مجموعه فرهنگی تفریحی ورزشی دادگستری شیراز ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۰:۵۳:۲۹

Project Description

سیستم صوتی سالن سرپوشیده ورزشی این مجموعه با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی و با رعایت کلیه استاندارد های پخش صوت در سالن سرپوشیده ورزشی در سال ۱۳۹۱ توسط تیم اجرایی شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد.