سیستم صوتی فرمانداری بستک ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۲:۵۴:۴۲

Project Description

سیستم صوتی سالن کنفرانس فرمانداری شهرستان بستک واقع در استان هرمزگان توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۳۸۲ طراحی و نصب شده است.  ما با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی، نصب این سیستم را با کمترین میزان feedback و reflex صدا انجام دادیم. همچنین در این پروژه از کنسول های کنفرانس RCF ایتالیایی با قابلیت ترجمه همزمان استفاده کرده ایم.