سیستم صوتی مجتمع فرهنگی مذهبی بیت الزهرا (س) ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۱۷:۵۶

Project Description

مجتمع فرهنگی مذهبی بیت الزهرا (س) واقع در شهرستان گراش، استان فارس میباشد. این مجتمع متشکل از یک سالن بزرگ جهت اجرای برنامه در مناسبت های مختلف است که سیستم صوتی-تلفیقی آن در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۸۳ توسط تیم مهندسی فوژان الکتریک گستر نصب و راه اندازی شد. ما در این مجموعه با توجه به ساختار بنا و نوع کاربری آن سیستم ویژه ای را طراحی کردیم که بتوانیم برنامه ها، سخن رانی ها، کلاس های آموزشی و موارد دیگر را به راحتی پشتیبانی کنیم. همچنین این طراحی به شکلی انجام گرفته که در صورت اجرای چند برنامه به صورت همزمان، تداخل اصوات میان آنها وجود نداشته باشد.