سیستم صوتی مسجد امام حسن مجتبی (ع) ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۵:۴۴:۳۷

Project Description

مسجد امام حسن مجتبی (ع) در شهر بائن، شهرستان لارستان، استان فارس واقع شده است. سیستم صوتی این مسجد در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۸۴ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما  با در نظر گرفتن سبک معماری مسجد، ضمن حفظ ساختارآن از تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی برای پوشش دادن صدا بصورت مناسب و یکدست در مسجد بهره گرفتیم.