سیستم صوتی مسجد امیرالمومنین علی (ع) ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۵:۵۰:۲۸

Project Description

مسجد امیرالمومنین علی (ع) واقع در شهر لطیفی، شهرستان لارستان، استان فارس میباشد. سیستم صوتی این مسجد در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۳۸۹ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با توجه به سبک معماری به کار رفته در مسجد و با بهره گیری از تجهیزات و روش های خاص نصب، طراحی را به نحوی انجام داده ایم که علیرغم پوشش یکنواخت و مناسب صدا در مسجد، به ساختمان و نمای آن هیچ آسیبی وارد نگردد.