سیستم صوتی مسجد جامع امیرالمونین (ع) ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۲۲:۱۱:۱۳

Project Description

سیستم صوتی مسجد امیرالمونین (ع) واقع در شهرستان بندرلنگه، استان هرمزگان در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۳۸۴ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر انجام شد. ما با در نظر گرفتن سبک معماری مسجد و حفظ ساختار آن، از ابزار و تکنولوژی روز صدارسانی جهت پوشش صدا بصورت یکدست در مسجد بهره گرفتیم و از اسپیکرها و آیتم هایی استفاده کرده ایم که با نمای ساختمان همخوانی داشته باشد.