سیستم صوتی مسجد اهل سنت خور ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۱:۰۱:۲۲

Project Description

سیستم صوتی مسجد اهل سنت شهر خور واقع در شهرستان لارستان، استان فارس در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۷۸ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما با در نظر گرفتن سبک معماری مسجد و عدم ایجاد خسارت به ساختار آن، از تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی به نحوی بهره گرفتیم که صدا بصورت یکپارچه و مناسب در مسجد و اطراف آن پوشش دهی شود.