سیستم صوتی مسجد بلال ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۲:۳۰:۵۹

Project Description

مسجد بلال واقع در شهرستان ارسنجان، استان فارس میباشد و سیستم صوتی آن در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۱ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با توجه به سبک معماری مسجد، از تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته و به روزصدارسانی به نحوی بهره گرفته شده است که انتشار صدا بصورت یک دست فضای مسجد را پوشش دهد.