سیستم صوتی مسجد جامع احمد محمودی ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۱۷:۵۰

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع شهر احمد محمودی واقع در شهرستان لارستان، استان فارس در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۸۳ توسط تیم تخصصی فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما جهت حفظ سبک معماری مسجد و نیز پوشش دهی مناسب صدا در مسجد، از تجهیزات و تکنولوژی به روز صدارسانی بهره گرفتیم. همچنین با توجه به موقعیت مسجد در مرکزیت شهر، سیستم صوتی گلدسته های آن را به گونه ای طراحی نمودیم که درعین پوشش صدا در مناطق مختلف، مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نکند.