سیستم صوتی مسجد جامع امام خمینی (ره) ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۵:۴۷:۲۶

Project Description

مسجد جامع امام خمینی (ره) در شهر مبارک آباد، شهرستان قیروکارزین، استان فارس واقع شده است. سیستم صوتی این مسجد در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۸۴ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما در این طراحی ضمن حفظ سبک معماری و ساختار مسجد، از تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی جهت پخش صدا در مسجد استفاده کردیم. همچنین با توجه به موقعیت مکانی مسجد در مرکز شهر، طراحی سیستم صوتی گلدسته ها به نحوی انجام شد که درعین پوشش صدا در مناطق مختلف، باعث ایجاد مزاحمت برای همسایگان نگردد.