سیستم صوتی مسجد جامع اهل بیت (ع) ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۱۸:۳۱

Project Description

مسجد جامع اهل بیت (ع) در شهرستان گراش، استان فارس واقع شده است. سیستم صوتی این مسجد توسط شرکت فوژان الکتریک گستر در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۷۸ طراحی و نصب شد. ما این امر را با در نظر گرفتن سبک معماری مسجد و جلوگیری از ایجاد هر گونه آسیب به آن، و با بهره گیری از تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی جهت پوشش دهی یکدست صدا در مسجد انجام دادیم.همچنین با توجه به موقعیت مکانی آن در مرکز شهر، نصب سیستم صوتی مناره ها به گونه ای بود که عین پوشش صدا در مناطق مختلف، باعث ایجاد آلودگی صوتی برای همسایگان نگردد.