سیستم صوتی مسجد جامع (اهل سنت) لطیفی ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۳:۱۱:۵۶

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع (اهل سنت) شهر لطیفی واقع در شهرستان لارستان، استان فارس در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۴ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما با به کار گیری تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته صدارسانی نصب این سیستم را به نحوی انجام داده ایم که در عین پوشش مناسب و یکدست صدا در مسجد، به ساختار آن هیچ آسیبی نرسد. همچنین با توجه به موقعیت مکانی مسجد، طراحی سیستم صوتی گلدسته ها به شکلی صورت گرفته که علیرغم پوشش صدا در مناطق مختلف، مزاحمتی برای همسایگان به همراه نداشته باشد.