سیستم صوتی مسجد جامع بریز ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۵:۵۰:۴۰

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع شهر بریز واقع در شهرستان لارستان، استان فارس در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۹ توسط تیم اجرایی فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با توجه به نوع معماری آن و با بهره گیری از تکنولوژِی روز صدارسانی، این طراحی را به نحوی انجام دادیم که ضمن حفظ ساختار و سبک معماری مسجد، صدا به خوبی و بطور یکپارچه پوشش دهی شود. همچنین با توجه به موقعیت مکانی مسجد در مرکزیت شهر، نصب سیستم صوتی در مناره ها به گونه ای انجام گرفت که علیرغم پوشش صدا در مناطق مختلف، مزاحمت صوتی برای همسایگان ایجاد نکند.