سیستم صوتی مسجد جامع بیدشهر ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۱۷:۵۹

Project Description

طراحی و نصب سیستم صوتی مسجد جامع شهر بیدشهر واقع در شهر لارستان استان فارس در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۸۳ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر انجام شد. ما در این امر با در نظر گرفتن سبک معماری مسجد و عدم آسیب به آن، از تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی جهت پوشش دهی یکدست صدا در مسجد بهره گرفتیم. همچنین باتوجه به موقعیت مسجد در مرکز روستا سیستم صوتی گلدسته های آن را به نحوی طراحی کرده ایم که در عین پوشش صدا در مناطق مختلف، باعث ایجاد مزاحمت صوتی برای همسایگان نگردد.