سیستم صوتی مسجد جامع حضرت رسول (ص) ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۱۷:۲۹

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع حضرت رسول (ص) واقع در شهر هلر، جزیره قشم، استان هرمزگان در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ توسط تیم مهندسی فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما ضمن حفظ ساختار و معماری مسجد، از ابزار و تکنولوژی روز صدارسانی جهت پخش مناسب و یکپارچه صدا در مسجد بهره گرفتیم. همچنین با توجه به جامعیت مسجد و موقعیت مکانی آن در مرکز شهر، طراحی سیستم صوتی گلدسته ها به نحوی انجام شد که درعین پوشش صدا در مناطق مختلف، باعث ایجاد مزاحمت برای همسایگان نگردد.