سیستم صوتی مسجد جامع حمزه ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۱۸:۱۸

Project Description

مسجد جامع حمزه واقع در شهر کورده، شهرستان لارستان، استان فارس میباشد. طراحی و نصب سیستم صوتی آن در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۸۱ توسط تیم مهندسی فوژان الکتریک گستر انجام شد. با توجه به نوع معماری مسجد، این امر را با بهره گیری از ابزار و تکنولوژی روز به گونه ای انجام دادیم که در عین پوشش مناسب و یکدست صدا در پیرامون و درون مسجد، به سبک معماری و ساختمان آن آسیبی وارد نشده است. با توجه به موقعیت مکانی این مسجد در مرکز روستا، در مناره های این مسجد سیستم صوتی ویژه ای را طراحی کردیم که علیرغم پوشش صدا در مناطق وسیع، مانع ایجاد آلودگی صوتی برای همسایگان میشود.