سیستم صوتی مسجد جامع خلور ۱۳۹۶/۹/۲۷ ۱۱:۴۷:۱۳

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع خلور شهر خلور واقع در شهرستان لارستان، استان فارس در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۷۶ توسط تیم اجرایی فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما در این طراحی با در نظر گرفتن سبک معماری، از تجهیزات و تکنولوژی روز برای پخش یکنواخت و مناسب صدا  طوری بهره گرفته ایم که تمامی فرکانس های صوت منشر شود ،همچنین با توجه به موقعیت مکانی آن، نصب سیستم صوتی مناره ها را به شکلی انجام داده ایم که در عین پوشش صدا در مناطق مختلف، برای همسایگان مزاحمت صوتی ایجاد نشود.