سیستم صوتی مسجد جامع خنج ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۹:۳۰:۱۸

Project Description

مسجد جامع خنج از آثار تاریخی متعلق به سدهٔ هشتم هجری است که در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۷۸ به ثبت ملی رسید. سیستم صوتی این مسجد در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۳ توسط تیم مهندسی فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. باتوجه به قدمت تاریخی اثر و جهت حفظ سبک معماری آن، از تجهیزات و روش های خاص نصب به گونه ای استفاده کردیم که در عین پوشش یکپارچه و مناسب صدا، هیچ آسیبی به ساختمان بنا وارد نشد. همچنین نظر به موقعیت مکانی مسجد در مرکزیت شهر، نصب سیستم صوتی گلدسته ها به نحوی انجام شده که در عین پوشش دهی صدا در مناطق مختلف شهر، مزاحمت صوتی برای همسایگان ایجاد نمیگردد.