سیستم صوتی مسجد جامع خوری ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۱۷:۴۳

Project Description

مسجد جامع خوری واقع در شهرستان بندرلنگه، استان هرمزگان است که سیستم صوتی این مسجد در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۸۳ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با  توجه به سبک معماری مسجد از تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته روز  و صدارسانی به نحوی بهره گرفته ایم  که در عین پوشش مناسب و یکدست صدا در مسجد، به ساختمان و نمای آن هیچ آسیبی وارد نگردد و از بهترین اسپیکرها و برندها و آیتم های همرنگ محیط استفاده کرده ایم تا با نمای ساختمان همخوانی داشته باشد.