سیستم صوتی مسجد جامع درگهان ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۵:۴۴:۲۷

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع شهرستان درگهان واقع جزیره قشم، استان هرمزگان در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۸۵ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما با توجه به سبک معماری مسجد از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی به نحوی بهره گرفتیم که هیچ آسیبی به نما و ساختمان آن وارد نگردد و صدا بوضوح و بطور یکپارچه در مسجد پوشش دهی شود. همچنین با توجه  به موقعیت مکانی مسجد در مرکزیت شهر، سیستم صوتی مناره های آن را به شکلی طراحی نمودیم که علیرغم پوشش صدا در مناطق مختلف شهر، برای همسایگان مزاحمت صوتی ایجاد نمیشود. این سیستم در تاریخ ۶ اسفند ماه  ۱۳۹۱ به روز رسانی شد.