سیستم صوتی مسجد جامع سده ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۱۷:۴۸

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع شهر سده واقع در شهرستان خنج، استان فارس در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۸۳ توسط تیم اجرایی فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با توجه به نوع معماری آن و با بهره گیری از تکنولوژِی روز صدارسانی، این طراحی را به نحوی انجام داده ایم  که ضمن حفظ ساختار و سبک معماری مسجد، صدا به خوبی و بطور یکدست پوشش دهی شود. همچنین با توجه به موقعیت مکانی مسجد، نصب سیستم صوتی در مناره ها به گونه ای انجام گرفته که علیرغم پوشش صدا در مناطق مختلف، مزاحمت صوتی برای همسایگان ایجاد نگردد استفاده از بهترین متریال و برند و کابل های همرنگ محیط جهت همخوانی با نمای مسجد از دیگر عملکردهای تیم اجرایی ما میباشد.