سیستم صوتی مسجد جامع سلمان فارسی ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۰۹:۵۴

Project Description

مسجد جامع سلمان فارسی در شهر لطیفی، شهرستان لارستان،استان فارس واقع شده است. طراحی و نصب سیستم صوتی این مسجد در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۸۴ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر انجام شد. ما با بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته صدارسانی نصب این سیستم را به نحوی انجام دادیم که در عین پوشش مناسب و یکدست صدا در مسجد، به ساختار آن هیچ آسیبی نرسد. همچنین با توجه به موقعیت مکانی مسجد، طراحی سیستم صوتی گلدسته ها به شکلی صورت گرفته که علیرغم پوشش صدا در مناطق مختلف، مزاحمتی برای همسایگان به همراه ندارد.