سیستم صوتی مسجد جامع (شیعیان) خنج ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۲:۴۴:۵۰

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع (شیعیان) شهر خنج واقع در استان فارس در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۷۸ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. نظر به سبک معماری مسجد و با جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب به ساختمان، نصب سیستم را با بهره گیری از تجهیزات و تکنولوژِی به روز صدارسانی جهت پخش یکپارچه و مناسب صدا در مسجد انجام دادیم.همچنین نظر به موقعیت مکانی مسجد در مرکزیت شهر، نصب سیستم صوتی گلدسته ها به نحوی انجام شده که در عین پوشش دهی صدا در مناطق مختلف شهر، مزاحمت صوتی برای همسایگان ایجاد نمیگردد.