سیستم صوتی مسجد جامع لارستان ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۲:۵۴:۵۱

Project Description

مسجد جامع لارستان مسجدی تاریخی واقع در شهرستان لارستان، استان فارس میباشد. سیستم صوتی این مکان در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۸۲ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با توجه به موقعیت مکانی مسجد در مرکز شهر ، در مناره های این مسجد سیستم صوتی ویژه ای را طراحی کردیم که علیرغم پوشش صدا در مناطق وسیع، مانع ایجاد آلودگی صوتی برای همسایگان میشود. همچنین با توجه به قدمت تاریخی این اثر و معماری آن، از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنولوژی صدارسانی طوری بهره گرفته ایم که به نمای مسجد آسیبی وارد نشود