سیستم صوتی مسجد جامع لاغران ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۲:۵۵:۱۱

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع شهر لاغران واقع در شهرستان لارستان، استان فارس در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۸۲ توسط تیم مهندسی شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با توجه به سبک معماری این مسجد، از تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته صدارسانی به نحوی بهره گرفتیم که به ساختمان آن هیچ آسیبی وارد نگردد و صدا را به خوبی در مسجد پوشش دهد. همچنین با توجه به موقعیت آن سیستم صوتی مناره ها طوری طراحی شدند که در عین پوشش صدا در مناطق مختلف، آلودگی صوتی برای همسایگان ایجاد ننماید.