سیستم صوتی مسجد جامع هرم ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۵:۴۳:۵۰

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع شهر هرم واقع در شهرستان لارستان، استان فارس در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۸۵ توسط تیم اجرایی فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما با توجه به سبک معماری مسجد و بدون آسیب رساندن به نما و ساختار آن، از تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی به نحوی بهره گرفتیم که صدا بخوبی و بطور یکپارچه در مسجد پوشش داده شود. همچنین با توجه به موقعیت مکانی مسجد در مرکزیت شهر، سیستم صوتی گلدسته ها را به شکلی طراحی کردیم که در عین پوشش صدا در مناطق مختلف، مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نگردد.