سیستم صوتی مسجد جامع هرنگ ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۲:۵۵:۳۳

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع شهر هرنگ واقع در شهرستان بستک، استان هرمزگان در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۸۱ توسط تیم حرفه ای  فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما با توجه به سبک معماری مسجد و با استفاده از تجهیزات و تکنولوژِی روز، طراحی و نصب را به گونه ای انجام دادیم که در عین پوشش یکدست و مناسب صدا، به ساختار و معماری آن آسیبی نرسد. با توجه به موقعیت مکانی این مسجد در مرکز روستا، در مناره های این مسجد سیستم صوتی ویژه ای را طراحی کردیم که علیرغم پوشش صدا در مناطق وسیع، مانع ایجاد آلودگی صوتی برای همسایگان میشود.