سیستم صوتی مسجد جامع هلر ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۵:۴۷:۱۱

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع شهر هلر واقع در جزیره قشم، استان هرمزگان در تاریخ ۲ مهرماه ۱۳۸۴ توسط شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما  ضمن حفظ سبک معماری مسجد و عدم آسیب به ساختار آن، از تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته صدارسانی جهت پوشش صدا در مسجد استفاده کردیم. همچنین با توجه به موقعیت مکانی مسجد در مرکزیت شهر سیستم صوتی مناره ها را به نحوی طراحی نمودیم که علیرغم پوشش صدا در مناطق مختلف، موجب ایجاد مزاحمت برای همسایگان نگردد.