سیستم صوتی مسجد جامع کاریان ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۲:۵۴:۵۵

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع کاریان واقع در شهرستان لارستان، استان فارس در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۸۲ توسط تیم اجرایی فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با توجه به سبک معماری این مسجد، طراحی و نصب را با استفاده از تجهیزات و تکنولوژِی روز صدارسانی به گونه ای انجام دادیم که در عین پوشش یکدست صدا در اطراف و درون مسجد، ساختمان و نمای آن هیچ آسیبی نبیند. همچنین با توجه به موقعیت مکانی مسجد در مرکزیت شهر، نصب سیستم صوتی گلدسته ها به نحوی انجام شده که در عین پوشش دهی صدا در مناطق مختلف شهر، مزاحمت صوتی برای همسایگان ایجاد نمیگردد.