سیستم صوتی مسجد جامع کوره ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۲:۵۵:۱۴

Project Description

سیستم صوتی مسجد جامع شهر کوره واقع درشهرستان لارستان، استان فارس در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۸۲ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با توجه به نوع معماری آن و با بهره گیری از تکنولوژِی روز صدارسانی، این طراحی را به نحوی انجام دادیم که ضمن حفظ ساختار و سبک معماری مسجد، صدا به خوبی و بطور یکپارچه پوشش دهی شود. همچنین با توجه به موقعیت مکانی مسجد، نصب سیستم صوتی در مناره ها به گونه ای انجام گرفت که علیرغم پوشش صدا در مناطق مختلف، مزاحمت صوتی برای همسایگان ایجاد نکند.