سیستم صوتی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۳:۱۳:۰۲

Project Description

مسجد حضرت ابوالفضل (ع) واقع در شهرستان شیراز، استان فارس میباشد که سیستم صوتی آن در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۵ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما در این طراحی با در نظر گرفتن نوع معماری بکار رفته و بدون آسیب رساندن به ساختمان مسجد، از پیشرفته ترین تکنولوژی و تجهیزات روز جهت پخش مناسب و یکدست صدا در مسجد استفاده نمودیم.