سیستم صوتی مسجد خدیجه کبری (س) ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۲:۵۵:۱۸

Project Description

سیستم صوتی مسجد خدیجه کبری (س) واقع در شهرستان لارستان، استان فارس در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما این امر را با در نظر گرفتن سبک معماری مسجد و عدم آسیب به ساختار آن، با بهره گیری از تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته روز، جهت پوشش یکدست و مناسب صدا در مسجد به انجام رساندیم.