سیستم صوتی مسجد سلطان‌العلماء ۱۳۹۶/۱۱/۴ ۱۱:۱۷:۴۹

Project Description

مسجد سلطان‌العلماء در شهرستان بندر لنگه، استان هرمزگان واقع شده. سیستم صوتی آن در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. با توجه به قدمت تاریخی مسجد و جهت حفظ نما و معماری آن، و همچنین با مد نظر قرار دادن پوشش مناسب و یکپارچه صدا در مسجد، از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنولوژی صدارسانی بهره گرفتیم.