سیستم صوتی مسجد علی ابن ابیطالب (ع) زروان ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۳:۱۲:۴۷

Project Description

مسجد علی ابن ابیطالب (ع) واقع در شهر زروان، شهرستان لارستان، استان فارس میباشد. طراحی و نصب سیستم صوتی این مسجد در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۸۳ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر انجام شد. ما این امر را با در نظر گرفتن ساختار و معماری مسجد و بدون وارد نمودن هیچ آسیبی به آن انجام دادیم. در این کار از تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی جهت پوشش دهی یکپارچه و مناسب صدا در مسجد استفاده کردیم.