سیستم صوتی مسجد فرودگاه بین المللی لارستان ۱۳۹۶/۹/۱۳ ۱۲:۵۵:۲۷

Project Description

 طراحی و نصب سیستم صوتی مسجد فرودگاه بین المللی لارستان در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۱ توسط متخصصین شرکت فوژان الکتریک گستر انجام شد. ما این طراحی را با بهره گیری از تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی به گونه ای انجام دادیم که صدا بصورت یکپارچه و منسجم در مسجد و فضای اطراف آن قابل پخش باشد.