سیستم صوتی مسجد قمر بنی هاشم (ع) ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۱۰:۳۹

Project Description

مسجد قمر بنی هاشم (ع) در شهرستان گراش، استان فارس واقع شده که سیستم صوتی آن در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۸۴ توسط تیم حرفه ای فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. ما برای پوشش مناسب و یکپارچه صدا در مسجد و نیز جهت حفظ سبک معماری و ساختمان آن از تجهیزات و تکنولوژی روز صدارسانی بهره گرفتیم.