سیستم صوتی مسجد نور بیدشهر ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۳:۱۸:۰۲

Project Description

مسجد نور واقع در شهر بیدشهر، شهرستان لارستان، استان فارس میباشد که سیستم صوتی آن در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۸۳ توسط تیم اجرایی شرکت فوژان الکتریک گستر طراحی و نصب شد. .ما جهت انجام این کار، با در نظر گرفتن ساختار و معماری مسجد و بدون آسیب رساندن به آن، از ابزار و تکنولوژی روز صدارسانی برای پوشش یکدست و مناسب صدا در مسجد بهره گرفتیم.