سیستم صوتی مقام صاحب الزمان (عج) در کربلای معلی ۱۳۹۶/۹/۲۲ ۱۰:۴۹:۳۹

Project Description

در سیستم مذکور از تجهیزات برند های Speakercraft و  Toa استفاده شده است، در این سیستم دارای قابلیت انتقال اصوات بصورت یکدست می باشد.